زن خانواده اقتصاد مقاومتی

دومین نشست تخصصی

نقش زن وخانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

۲۲ دی ۱۳۹۹
شبهات عقیدتی

کارگاه روش شناسی

پاسخ گویی به شبهات عقیدتی

۲۲ دی ۱۳۹۹
مدرسه علمیه رضویه مشهد

میزگرد تخصصی

ضرورت احیا فلسفه اسلامی

۱۵ دی ۱۳۹۹