معرفی استاد ارجمند

بلال شاکری

۲۱ دی ۱۳۹۹
معرفی اساتید مدرسه علمیه رضویه مشهد

در این بخش ما شرح مختصری از فعالیت های علمی ، پژوهشی و سوابق آموزشی استاد محترم را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

مدرک تحصیلی حوزوی: اتمام چهار سال خارج

مدرک تحصیلی غیر حوزوی: کارشناسی دانشگاه

تدریس دروس : فقه مقارن 2، قواعد فقه 1، اصول فقه

مکان تدریس: مدرسه علمیه رضویه، عالی نواب و عباسقلی خان

 

تألیف:

کتاب حقیقت حکم شرعی در علم اصول

مستند سازی کتاب دکتر و پیر شهید هاشمی نژاد

 

مقاله :

بازخوانی حجیت اجماع مدرکی

بازخوانی اصل احتیاط در …

نظریه خطابات قانونی

افقی تازه در تحلیل ماهیت حکم شرعی

نظر خود را ثبت کنید

comment