مدرسه رضویه برگزار میکند

ثبت نام سطح 3

۰۴ تیر ۱۴۰۰

بمنظور ثبت نام در سال تحصیلی 1403-1402 در مقطع تحصیلی سطح سه حوزه علمیه رضویه مشهد ، لطفا فرم ثبت نام ذیل را با دقت تکمیل نمایید.

مشخصات فردی

انتخاب رشته تحصیلی

نمرات فقه

فقه سال اول

فقه سال دوم

فقه سال سوم

فقه سال چهارم

فقه سال پنجم

نمرات اصول

اصول سال اول

اصول سال دوم

اصول سال سوم

اصول سال چهارم

اصول سال پنجم

چنانچه شاغل ، مدرس ، کارمند ، مبلغ و .. هستید مشخص فرمایید.

مشخصات دو نفر از دوستان صمیمی خود را ذکر کنید.

اولین دوست صمیمی شما

دومین دوست صمیمی شما

نظر خود را ثبت کنید

comment