میزگرد تخصصی

ضرورت احیا فلسفه اسلامی

۱۵ دی ۱۳۹۹
مدرسه علمیه رضویه مشهد

در این وبینار با حضور 3 تن از اساتید مجرب در عرصه فلسفه اسلامی به بررسی ضرورت ها ، باید ها و نبایدها در احیاء فلسفه اسلامی میپردازیم.

مدرسه علمیه رضویه مشهد

ویژه برنامه گرامیداشت چهلمین روز شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور دکتر محسن فخری زاده و رحلت علامه مصباح یزدی

موضوع : میزگرد احیاء فلسفه اسلامی

با حضور اساتید ارجمند:
پروفسور محمد لگنهاوزن
دکتر عباس ایزدپناه
خانم دکتر مستقیمی

زمان: چهارشنبه ۱۷ دیماه همزمان با چهلمین روز شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور دکتر محسن فخری زاده
ساعت: ۱۸تا۲۰

لینک ورود به جلسه:
https://razavie.lms2.hozehkh.com/ws/falsafeh

برگزارکننده: مدرسه علمیه رضویه و قرارگاه علوم عقلی مرکز مدیریت حوزه خراسان

نظر خود را ثبت کنید

comment