معرفی استاد ارجمند

محمد روزبهمن

۲۱ دی ۱۳۹۹
معرفی اساتید مدرسه علمیه رضویه مشهد

در این بخش ما شرح مختصری از فعالیت های علمی ، پژوهشی و سوابق آموزشی استاد محترم را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

مدرک تحصیلی حوزوی: اتمام چهار سال خارج

تدریس دروس: مهارت اختیاری، روش تحقیق تخصصی، عقاید، منطق و فلسفه

مکان تدریس: مدرسه علمیه رضویه و عباسقلی خان مشهد

 

سوابق اجرایی:

مسئول دفتر انجمن فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناس آموزش مرکز علوم و معارف اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

مدیر اداری مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

نظر خود را ثبت کنید

comment