واحد پژوهش مدرسه علمیه رضویه برگزار میکند

دوره کوتاه وهابیت پژوهی

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

واحد پژوهش مدرسه علمیه رضویه برگزار میکند

همایش ملی بر مدار نور فاطمی

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی

مهارت های مطالعه، یادگیری و تندخوانی

۱۴ اسفند ۱۴۰۰
زن خانواده اقتصاد مقاومتی

دومین نشست تخصصی

نقش زن وخانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

۲۲ دی ۱۳۹۹
شبهات عقیدتی

کارگاه روش شناسی

پاسخ گویی به شبهات عقیدتی

۲۲ دی ۱۳۹۹
مدرسه علمیه رضویه مشهد

میزگرد تخصصی

ضرورت احیا فلسفه اسلامی

۱۵ دی ۱۳۹۹